Zgodovina podjetja

Kratka zgodovina podjetja:

  • ustanovitev podjetja »Projektivni biro Ptuj«; leta 1954
  • ustanovitev enote v Mariboru; leta 1978
  • preselitev v novo poslovno stavbo; leta 1978
  • podjetje spremeni ime v »Projekta inženiring«; leta 1980
  • lastninsko preoblikovanje podjetja »Projekta inženiring Ptuj d.o.o. »; leta 1994

Podjetje Projekta inženiring Ptuj d.o.o. je izdelalo v svoji skoraj šestdeset letni zgodovini veliko število projektov in s tem pustilo velik pečat v našem okolju.